Hopp til innholdet

Medlemmer

3D Construction

We can print and weld in all prominent alloy types including carbon and stainless steel.

We can also print in concrete of variety of types, firmness and consistencies.

Additech AS

Your additive manufacturing specialist, helping industry optimize products while reducing costs, time, and environmental footprint.

AM North AS

AM North er et 3D-printsenter i Nord-Norge, etablert i samarbeid med NorSea Polarbase, GSG og Pro Barents.

Capnor AS

We are experts in laser scanning, engineering solutions and a smart combination of both of these activities. Starting in the oil & gas market, we managed to convince many other companies from marine, chemical, energy, civil, architecture and heritage preservation sectors that our services are indeed a business added value.

Creator Makerspace

Creator is a non-profit makerspace in Stavanger, Norway. Our users are both individuals and businesses. Our makerspace is a prototype workshop where people with common interests meet to work on projects and share ideas, equipment and knowledge.

Equinor Energy AS

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Fieldmade AS

Fieldmade is a deep tech company with expert knowledge within the full spectrum of the applied additive manufacturing domain. We use our knowledge to develop both technology and services for mainly (but not exclusively) the energy and defence sectors. Our ambition is to move the transformational AM knowledge into logistics – from the dreamer phase to the doer phase.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er forsvarssektorens egen forskningsinstitusjon. Med høyteknologisk kompetanse og militær og politisk innsikt bidrar vi til Forsvarets operative evne, til Forsvarets langtidsplanlegging så vel som til norsk forsvarsindustris konkurransekraft. Vi skal kort sagt tilføre hele sektoren kunnskapen den behøver for å møte nåværende og framtidige utfordringer.

I FFI driver vi anvendt forskning i et bredt faglig spekter, og hvert prosjekt har klare praktiske formål. Arbeidet vårt omfatter alt fra analyse av Forsvarets oppgaver, den sikkerhetspolitiske situasjonen og sivilsamfunnets sikkerhetsutfordringer – til råd rundt anskaffelse og bruk av militært materiell. Dette omfatter også utvikling av nye løsninger. 

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret.

Forsvarsmateriell

Vårt samfunnsoppdrag er å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret. Vi ivaretar industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid. 

Future Materials Norsk Katapultsenter

Future Materials er et nasjonalt utvikling- og testsenter for materialer. Senteret skal være broen som bringer noe fra idéfase til pilotfase slik at det lettere kan la seg materialisere.

Det globale behovet for avanserte materialer øker kraftig, og det er tøff konkurranse om å komme raskest mulig til markedet! I norsk industri må vi sørge for at vi produserer materialer som løser kundens behov og tilfredsstiller markedet. Gjennom å forbedre materialegenskapene i et produkt kan man også utnytte materialene i større grad og øke graden av gjenbruk (sirkulærøkonomi).

Vi tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for å utvikle bærekraftige avanserte materialer til bedriftens eksisterende og nye produkter. Hos oss kan du utvikle, teste og verifisere dine nye produkter i et industrielt miljø. Materialet er i sentrum og sammen finner vi de beste løsningene enten det være seg plast, kompositter, metaller eller andre materialer. 

Kaspo Maskin AS

Kaspo Maskin leverer maskiner, verktøy, elektronikk og øvrig utstyr til verkstedindustrien i Norge. Vi representerer en rekke kvalitetsprodusenter fra Europa og Asia, og leverer totalløsninger som omfatter prosjektering, installasjon, opplæring samt løpende og forebyggende vedlikehold.
Kaspo Maskin legger stor vekt på langsiktige samarbeidsforhold, tillit og forutsigbarhet – både i forhold til våre leverandører og til hver enkelt kunde.
Hjørnesteinene i vår virksomhet er avansert teknologi og vår ansattes kompetanse og erfaring.

Laerdal Medical AS

Laerdal Medical AS er internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Vår målsetting er å bidra til å redde en million flere liv hvert år. Laerdals virksomhet og forsyningskjede skal bli karbonnøytral, jobbe for sirkulære løsninger og møte UNGP (FNs retningslinjer), innen 2030.

Lindberg & Lund AS

Lindberg & Lund AS importerer og distribuerer konstruksjonslim, smøremidler, slippmidler, komposittmaterialer, innstøpingsmasser og hjelpestoffer for elektronikkindustrien.

Vi utvider hele tiden sortimentet for å kunne leve opp til de forventningene som stilles. Vi er et varehus for alle typer hjelpestoffer og spesial-kjemikalier som kan gi våre kunder et konkurransefortrinn. Målsettingen er å kunne være en totalleverandør av komplette teknisk-kjemiske løsninger.

Locat3d AS

Through our platform we’re looking to align the two sides of today’s 3D (AM) market in order to increase method adoption and growth. Our solution provides; easier access,   organized and intuitive management, integrated payment solution, redirected and logged communication, multiple file uploads resulting in more possibilities.

Mechatronics Innovation Lab

MIL ble etablert med det formål å øke virksomheters konkurransekraft gjennom bruk og forståelse av ny teknologi. Gjennom involvering og tilskudd fra privat næringsliv og det offentlige har MIL bygd opp Norges største og heftigste techlab. Dette samarbeidet mellom industri, akademia og offentlig sektor har gjort at MIL i dag er en teknologisk hub av internasjonal standard.

MIL tilbyr teknologi, testutstyr og kompetanse for innovasjon innen mekatronikk og tilhørende fagdisipliner, slik som robotikk, sensorikk, autonomi, kunstig intelligens, virtuell virkelighet og industriell 3D print. Som partner i Future Materials katapulten, deltar vi med utstyr og kompetanse innen materialutvikling. Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er en del av den nasjonale infrastrukturen for innovasjon, pilot-testing, eksperimentell utvikling av industrielle produkter, systemer og tjenester for introduksjon i markedet. 

Meisle AS

I over 20 år har vi levert markedsledende designtjenester til et bredt spekter av bedrifter over hele Norge. Vi har i løpet av disse årene bygget opp en spesialkompetanse som gjør oss til noen av de beste i bransjen. Vi har investert i det absolutt beste utstyret som finnes innen 3D printing, noe som åpner nye dører for kundene våre. Ta kontakt! Det kan fort lønne seg. 

Nordic Additive Manufacturing

NAM har utspring ifra et industrielt miljø som har transformert seg selv gjennom flere industrielle revolusjoner. Å tilpasse seg endringer og møte nye utfordringer har vært og er sentralt innen Raufoss Industrien. Med enestående materialkunnskap og solid prosessforståelse tilgjengelig i parken, er NAM et viktig skritt på veien mot den neste store industrielle revolusjon: Additiv Manufacturing!

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Næringsforeningen
i Stavanger-regionen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer. Helt siden organisasjonen ble etablert i 1836 har vi jobbet på vegne av våre medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi er regionens største møtearrangør, vi utgir næringslivsmagasinet Rosenkilden og vi har en rekke tjenester og tilbud til næringslivet.

Posten Norge AS

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. Visjonen er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. 

Prototal AS

Vårt mål er å være den mest fleksible og kompetente partneren innen produksjon av plastdetaljer. Prototal AS setter «time to market» i framsetet og tilbyr sammen med våre søsterbedrifter Nord Europas største kapasitet innenfor våre kjernevirksomheter. 80+ industrielle 3Dprint/Vakuumstøpmaskiner og 100+ Sprøytestøpmaskiner sørger for dette!

Protech Norge AS

Protech er den ledende nordiske leverandøren av profesjonelle 3D-printere til skoler, bedrifter og industri. 

Protech tilbyr 3D-printere fra verdensledende produsenter som Stratasys, MakerBot og Xact Metal. Produktutvalget består av 3D-printere som er basert på ulike utskriftsmetoder som FDM (Fused Deposition Modeling), PolyJet, SAF (Selective Absorption Fusion), SL (stereolitografi), P3 (Programmable PhotoPolymerization Technology) og Metal PBF (Metal Powder Bed Fusion).

RoboTek AS

Robotek tilbyr i dag alle bedrifter både 3Dprint design tjenester samt å 3Dprinte en eller flere deler.  Robotek ønsker å være en samarbeidspartner overfor bedrifter i Norge med mål om å sikre bærekraft i alle ledd. 

SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

Stamas Solutions AS

Vi produserer utstyr av høy kvalitet for olje- og gassindustrien. I Stamas kan vi hjelpe deg med et bredt spekter av tekniske utfordringer knyttet til produksjon, design og prototyper.

Gjennom årene har vi opparbeidet bred kompetanse innen stål og metallarbeid på tvers av bransjer. Markedet skal styre vårt fokus til enhver tid, og vår evne til å tilpasse oss dette markedet er vårt konkurransefortrinn. Dette sikrer at kunden til enhver tid får de beste løsningene og at STAMAS er klar til å møte morgendagens marked.

Stratum3D AS

STRATUM3D AS ble dannet for å tilby bedrifter og industri profesjonelt utstyr og materialer innenfor 3D printing, 3D scanning og relaterte tjenester til en fornuftig og overkommelig pris.

Fokusområdet er tekniske plast-materialer som direkte kan brukes til applikasjoner der det stilles høye krav til styrke, kjemisk motstand eller andre applikasjoner som statisk elektrisitet og flammehemmende.

Universitetet i Stavanger,
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde: 

  • Bygg- og konstruksjonsteknikk 
  • Maskin og materialteknologi 
  • Marin- og undervassteknologi 
  • Industriell teknologi og driftsleiing 

Velo3D

Leading Provider of Metal 3D Printing Solutions

Velo3D’s advanced, fully integrated metal additive manufacturing solution helps engineers build the complex, mission-critical parts they need without compromising design, quality, or performance.

voestalpine High Performance Metals Norway AS

The High Performance Metals Division of the voestalpine Group focuses on the production and processing of high-performance materials and customer-specific services. The division is the global market leader in tool steel and one of the leading suppliers of other products made of high-performance materials. The most important customer segments are the automotive, oil and gas exploration, mechanical engineering, consumer goods and aerospace industries. Our foundation for innovation in Additive Manufacturing at voestalpine is the development of new metal powders in our own steel mills voestalpine BÖHLER Edelstahl in Kapfenberg, Austria and Uddeholm in Hagfors, Sweden. With our extensive know-how of powder production for highest demanding tool steels we are now able to produce a wide range of purest powders for Additive Manufacturing, which can be adapted to specific applications. Equipped with the knowledge of our material experts, we are a frontrunner in this revolutionary technology.

At our innovation hubs we define the parameters of our new developed powders on various AM machines from manufacturers like TRUMPF, RENISHAW, SLM Solutions and EOS. Our team supports you with consulting, application development, design and manufacturing of parts. With our worldwide networks we cover a variety of industries worldwide, such as tooling, aerospace, mechanical engineering and Oil & Gas/CPI.

Volund Industri AS

Volund Industri har som mål om å bruke 3D printing for å bidra til økt produksjonseffektivitet, lokale arbeidsplasser, og bedre resultater.

Vår Energi er neste generasjons olje- og gass-selskap.

Vår Energi ASA

  • Ledende uavhengig olje og gasselskap på norsk sokkel
  • Lang erfaring med 50+ år tilstedeværelse på norsk sokkel
  • Variert og robust portefølje posisjonert for videre vekst
  • Forpliktet til å levere en bedre fremtid

Wilhelmsen Ships Service AS

Committed to shaping the maritime industry, through our market-leading products, services and support, we also seek to develop new opportunities in renewables, zero-emission shipping, and marine digitalization. We take innovation, sustainability and unparalleled customer experiences one step further.

Youblob AS

Youblob is an online makerspace solution developed to put the Makers and their DIY projects in the forefront, along with introducing new ways to incentivize idea sharing in the open space, collaboration across borders and earning a living as a Maker.

Årdal Maskinering AS

Årdal Maskinering AS bearbeider alle materialkvaliteter innenfor dreiing, fresing, boring og pipeboring.  Vi tilbyr en komplett leveranse, med bl.a. overflatebehandling, herding, lisensgjenger, NDE-inspeksjoner m.m. Vi har ingen egne produkter, men har spesialisert oss på individuell produksjon etter bestilling. Over 95% av produksjonen er til olje- og gassindustri.

Et av våre nyeste satsingsområder er Additive Manufacturing. Vi har en 5-akset Mazak integrex i-500 am hybridmaskin. Vi kan benytte DED teknologi ved å legge på materiale og utføre maskinering av kladdet objekt umiddelbart uten at flere maskiner trenger å involveres.

Vi er API Q1 og ISO 9001:2015 sertifisert.